Warning message

The string webform:1:preview_message could not be refreshed with the text format filtered_html because it is not allowed for translation.

PROSZĘ OPISAĆ SWOJE WYMAGANIA W 4 PROSTYCH KROKACH

Krok: BRANŻA PRZEMYSŁU

WYBIERZ SWOJĄ BRANŻĘ

Motoryzacyjna
Energetyczna
Papier i Drewno
Górnictwo
Metalurgia
Naftowo-gazowa
Produkcja
ogólna
Przetwarzanie odpadów w
energię i biomasa
Inna

Krok: UDŹWIG

WYBIERZ SWÓJ MAKSYMALNY UDŹWIG

capacity_over80
capacity_over80
capacity_over80
capacity_over80
capacity_over80
capacity_over80
capacity_over80
capacity_over80

Krok: ROZPIĘTOŚĆ

WYBIERZ SWOJĄ ROZPIĘTOŚĆ W:

WYBIERZ ROZPIĘTOŚĆ W METRACH

span_over30m
span_over30m
span_over30m
span_over30m
span_over30m
KC_Advisor
Do 20'
KC_Advisor
Do 33'
KC_Advisor
Do 66'
KC_Advisor
Do 98'
KC_Advisor
Powyżej 98'

Krok: WYBIERZ SWOJĄ KLASĘ OBCIĄŻENIA

WYBIERZ SWOJE ZASTOSOWANIE SUWNIC WG KLASYFIKACJI:

FEM/ISO lub CMAA??

KC_Advisor
STAN CZUWANIA LUB
RZADKI ROZRUCH
classM8
LEKKIE OBCIĄŻENIE
classM8
ŚREDNIE OBCIĄŻENIE
classM8
DUŻE OBCIĄŻENIE
classM8
KRYTYCZNE OBCIĄŻENIE
classM8
CIĄGŁE
KRYTYCZNE OBCIĄŻENIE
classA
STAN CZUWANIA LUB
RZADKI ROZRUCH
classA
LEKKIE OBCIĄŻENIE
classA
ŚREDNIE OBCIĄŻENIE
classA
DUŻE OBCIĄŻENIE
classA
KRYTYCZNE OBCIĄŻENIE
classA
CIĄGŁE KRYTYCZNE
OBCIĄŻENIE

Szczegóły kontaktu

Aby otrzymać spersonalizowaną rekomendację prosimy wypełnić poniższe.

Przesyłając swoje zapytanie do Konecranes w celu uzyskania zaleceń dotyczących sprzętu, klient przyjmuje do wiadomości i uznaje, że (i) wszelkie zalecenia Konecranes opierają się wyłącznie na informacjach dostarczonych przez klienta, ponadto (ii) firma Konecranes zakłada, bez osobnej weryfikacji, że informacje dostarczone przez klienta są dokładne i kompletne. W związku z tym Konecranes nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień co do dokładności lub kompletności swoich zaleceń i niniejszym zrzeka się wszelkich gwarancji, dorozumianych lub wyraźnych, czy to pisemnych czy ustnych, dotyczących swoich zaleceń. Przekazanie przez klienta informacji w celu złożenia wniosku o przesłanie zaleceń i późniejsze dostarczenie takiego zalecenia przez Konecranes nie może być interpretowane jako propozycja/oferta Konecranes lub zobowiązanie ze strony klienta do zakupu sprzętu. Wybierając 'dostarcz' wyrażasz zgodę na otrzymywanie maili z firmy Konecranes i/lub jej oddziałów w celu dostarczenia oczekiwanych zaleceń dotyczących sprzętu.

Content bottom