Warning message

The string webform:1:confirmation could not be refreshed with the text format filtered_html because it is not allowed for translation.

Please describe your application in 4 easy steps

Step 1: Industry

Select your industry type

Automotive
Power
Paper and Forest
Mining
Metals Production
Petroleum and Gas
General
Manufacturing
Waste to Energy and Biomass
Other

Step 2: Capacity

Select your maximum lifting capacity

Step 3: Span

Select your span in:

Meters or Feet

KC_Advisor
KC_Advisor
KC_Advisor
KC_Advisor
KC_Advisor
KC_Advisor
KC_Advisor
KC_Advisor

Step 4: Choose your duty class

Select your crane usage classifications as per:

FEM/ISO or CMAA??

KC_Advisor
Standby
or Infrequent
KC_Advisor
Light service
KC_Advisor
Moderate Service
KC_Advisor
Heavy Service
KC_Advisor
Severe Service
KC_Advisor
Continuous
Severe Service
KC_Advisor
Standby
or Infrequent
KC_Advisor
Light service
KC_Advisor
Moderate Service
KC_Advisor
Heavy Service
KC_Advisor
Severe Service
KC_Advisor
Continuous
Severe Service

Contact details

Please complete the following in order to receive your personalized crane recommendation

Przesyłając swoje zapytanie do Konecranes w celu uzyskania zaleceń dotyczących sprzętu, klient przyjmuje do wiadomości i uznaje, że (i) wszelkie zalecenia Konecranes opierają się wyłącznie na informacjach dostarczonych przez klienta, ponadto (ii) firma Konecranes zakłada, bez osobnej weryfikacji, że informacje dostarczone przez klienta są dokładne i kompletne. W związku z tym Konecranes nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień co do dokładności lub kompletności swoich zaleceń i niniejszym zrzeka się wszelkich gwarancji, dorozumianych lub wyraźnych, czy to pisemnych czy ustnych, dotyczących swoich zaleceń. Przekazanie przez klienta informacji w celu złożenia wniosku o przesłanie zaleceń i późniejsze dostarczenie takiego zalecenia przez Konecranes nie może być interpretowane jako propozycja/oferta Konecranes lub zobowiązanie ze strony klienta do zakupu sprzętu. Wybierając 'dostarcz' wyrażasz zgodę na otrzymywanie maili z firmy Konecranes i/lub jej oddziałów w celu dostarczenia oczekiwanych zaleceń dotyczących sprzętu.

Content bottom